Innkjøp

Sustainability_banner6_850x325.jpg

Etac samarbeider med leverandører og partnere over hele verden for å utvikle, produsere og distribuere produktene våre og jobber for bærekraft gjennom hele forsyningskjeden ved hjelp av en leverandørkodeks og strukturert overvåking.

 

0 Green line -image

Leverandørkodeks

Etacs leverandørkodeks gjelder for alle leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere som leverer produkter eller tjenester til (gjør forretninger med) konsernet. Leverandørkodeksen vår bygger på internasjonale standarder og dekker områder som menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, helse og sikkerhet, miljø og antikorrupsjon.

0 Green line -image

Overvåking

Etac overvåker leverandørenes virksomhet for å vurdere og sikre at de overholder de etiske retningslinjene våre. Overvåkingsprogrammet består av inspeksjoner på stedet (eller revisjoner) og periodiske egenevalueringer i både deres egne og underleverandørenes lokaler. Leverandøren skal til enhver tid sende inn både varslede og uanmeldte revisjoner.

Leverandøren plikter å gi fysisk tilgang til lokalene for enhver inspektør fra Etac eller andre inspektører som er utpekt av Etac. Denne forpliktelsen innebærer uhindret tilgang til alle fasiliteter, arkiver og boliger, der hvor leverandørene tilbyr dette, og til ansatte for å gjennomføre konfidensielle intervjuer. Hyppigheten og intensiteten av leverandørrevisjoner vil avhenge av, og skal være hensiktsmessig for, omfanget og virkningen av driften.