Sirkulær økonomi

Sustainability_banner2_850x325.jpg

Sirkulær økonomi handler om å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Filosofien kan virke utfordrende innenfor helsevesen og hjelpemidler, siden det aldri finnes en «standardløsning» som passer alle. Men det er likevel mulig å komme med gode løsninger.

Etac har jobbet med dette spørsmålet i flere år og leverer mange løsninger som erstatter behovet for helt nye produkter, for å oppfylle individuelle behov gjennom gjenbruk av holdbare og modulære plattformer som enkelt kan tilpasses den enkelte ved hjelp av tilbehør. Men vi kan gjøre enda mer, og i årene som kommer, vil vi jobbe hardt for å skape enda flere muligheter for gjenbruk og omarbeiding av produktene våre.

0 Green line -image

Gjøre det mulig for kundene våre å resirkulere

Ved å produsere holdbare produkter av høy kvalitet, som i mange tilfeller enkelt kan sirkuleres uten at produktverdien går tapt, gjør Etac det mulig for kundene å være mer bærekraftige. Nedenfor ser du to eksempler på dette.

Etac Swift dusjstoler og toalettstoler

Vegro, en av Nederlands største leverandører av rehabiliteringsutstyr til hjemmebruk, har brukt Etac Swift i mange år. Ikke bare fordi den tilbyr kundene en velutformet dusjstol som kan tilpasses en rekke ulike behov, men også fordi den er et svært holdbart produkt som tåler hardhendt bruk på badet i tillegg til rengjøringsprosedyrene.

Dusjstolens høye kvalitet og holdbarhet gjør at Vegro vanligvis kan bruke og gjenbruke Etac Swift ca. 5–10 ganger i året over en periode på 7–8 år. Resirkuleringen senker livssykluskostnadene og skaper langsiktig verdi. Vegro har prøvd og testet mange alternativer til Etac Swift opp gjennom årene, men eieren René Kamerbeek sier: "Ingen konkurrenter kommer i nærheten av Swift når det gjelder konstruksjonskvalitet og holdbarhet."

Vegro -image

Etac rullestoler
Når det gjelder rullestoler, forventer både forskriverne og brukerne et individuelt tilpasset produkt. Ved å skape holdbare og modulære plattformer med forskjellig tilbehør gjør Etac det mulig for helseleverandører å tilby individuelle konfigurasjoner over flere år fra én enkelt plattform. Bedre brukeropplevelse, lagerstyring og miljøpåvirkning går derfor hånd i hånd.

0 Green line -image

Vi støtter kundene våre med resirkulering

Helsepersonell må hele tiden søke etter måter å optimalisere forbruket på, f.eks. ved å bruke produkter flere ganger. Men noen produkter er så kompliserte at det å restaurere dem forutsetter et kunnskapsnivå og en ekspertise som ikke alltid er lokalt tilgjengelig.

Circular customer -image

Siden 2008 har Etac tilbudt en gjenbruksordning i Storbritannia som bidrar til å resirkulere og forlenge levetiden til pediatriske produkter. Gjennom gjenbruksordningen utnytter Etac veletablerte produktkunnskaper og høye standarder for bærekraftig service og restaurering av kundens lager med brukte produkter. Med støtte fra en erfaren tekniker blir hvert produkt individuelt vedlikeholdt, konfigurert og supplert med nødvendige reservedeler og tilbehør, før det sendes tilbake til kunden og sluttbrukeren.

De høye standardene Etac bruker når et produkt blir restaurert, gir sluttbrukerne en opplevelse som tilsvarer den de har når de mottar et helt nytt produkt. Gjenbruksordningen forlenger produktets levetid, samtidig som den gir komfort og sikkerhet til både kunder og sluttbrukere og optimaliserer kundenes lagerbeholdning.

Ta kontakt med ditt lokale salgskontor for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg i ditt land.

0 Green line -image

Jobber kontinuerlig med forbedringer

Etac er stadig på utkikk etter nye metoder for å bidra til en mer sirkulær økonomi. I 2019 deltok Etac blant annet i CIRCit Nords forskningsprosjekt. Gjennom dette prosjektet har Etac gjennomført flere arbeidsseminarer sammen med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet for å utvikle verktøy som muliggjør sirkularitet, finne nye initiativer og for å måle sirkulær økonomi.