Forretningsetikk

General banner_image 1_850x325.jpg

Etac er et globalt selskap med sterke etiske verdier som legger vekt på betydningen av å drive en virksomhet som skaper langsiktig verdi og tillit. Vi overholder alle gjeldende lover og regler, inkludert standarder for etisk virksomhet og antikorrupsjon, og utfører alle aktivitetene våre i samsvar med høye standarder for beste selskapspraksis.

0 Green line -image

Code of Conduct

Etacs Code of Conduct gjelder for alle ansatte i konsernet og er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact. Vår Code of Conduct har som formål å beskytte menneskerettighetene og å fremme rettferdige og trygge arbeidsforhold og ansvarlig miljøpåvirkning, samt sikre høye etiske standarder.

Nulltoleranse for korrupsjon
Etac er en stor tilhenger av fri og rettferdig konkurranse og har nulltoleranse for enhver form for bestikkelse, svindel, korrupsjon eller handling som vil gi urettmessige fordeler.

 

0 Green line -image

Varslingssystem

Etac etterstreber en høy standard innen åpenhet, ærlighet og ansvar, og vår langsiktige suksess er basert på at vi driver forretninger på en rettferdig og etisk måte. I tråd med dette forventer vi at alle ansatte og eksterne interessenter som samarbeider med selskapet, rapporterer eventuelle kritikkverdige forhold ved Etacs arbeid.

Rapportere kritikkverdige forhold