kontakt oss

Ved bestilling husk legge inn fullstendig navn og adresse

 

 

Kontakt oss

Trykksår, posisjonering og forflytning

Forebygging av trykksår, posisjonering eller leiring av pasienten og god forflytningsteknikk henger tett sammen. Nyere viten om trykksårutvikling og materialkunnskap, kunnskap om hvilke posisjoner som forebygger trykksår, samt hvordan moderne forflytningsteknikker hjelper pleieren å flytte med minimal belastning på egen kropp. Det er lagt opp til mye bruk av praktiske øvelser.

Varighet

2 timer

Målgruppe

Pleiere og terapeuter.

 

Pris

Ta kontakt med din lokale Etac-representant for et uforpliktende tilbud