Kontakt oss

 

Kontakt oss

Korona - Virusoppdatering
Leveranser fra Etac fortsetter uten forstyrrelser.
Korona-virusutbruddet påvirker for tiden samfunnet vårt i stor skala, og Etac følger situasjonen nøye og tar proaktive tiltak for å sikre driften.
Etac rapporterer for tiden ingen forstyrrelser i leveringsevnen til produktporteføljen.
Teamene våre fortsetter å jobbe proaktivt med vår forsyningskjede for å avbøte tiltak og unngå potensielle, fremtidige forstyrrende effekter som Korona-virusutbruddet kan ha på leveranser.
I tilfelle endringer som nevnt ovenfor, vil Etac gi oppdatert informasjon uten forsinkelse til sine kunder.

DET ER TRYGT Å BESØKE OSS!
Vi tar koronaviruset på alvor og tar våre forhåndsregler
Vi ønsker å være med i dugnaden for at våre kunder og våre ansatte kan være trygge på at vi gjør alt vi kan for å redusere smittespredning. Vi holder åpent og alle kundene er hjertelig velkommen. For å gjøre det trygt å besøke oss har vi iverksatt mange tiltak. Tiltakene er basert på de råd som til enhver tid gis av myndighetene og er under kontinuerlig vurdering. 
Vi trenger også din hjelp til å bidra i dugnaden, for at transporten i Norge skal holdes i gang. 

SAMMEN TAR VI ANSVAR FOR Å BEGRENSE SMITTEFAREN:
Demobiler, kundebiler og kontaktflater vaskes hyppig og desinfiseres med sprit. Mekanikeren bruker engangshansker eller rattrekk som skiftes etter hver bil. 
Våre ansatte ønsker deg velkommen med et smil, ikke med et håndtrykk. 

Vi ber deg informere om bilen har vært utsatt for smitterisiko siste tiden. Vask hendene ofte og bruk tilgjengelig desinfiseringsmiddel. Hold god avstand til andre. Host i papir eller i albuen.