Etac DK

Kontakt os

Etac A/S og Health, Aarhus Universitet indgår strategisk samarbejde

18. aug. 2016.

Etac har i juni 2016 indgået et strategisk samarbejde om videns-udveksling med Health på Aarhus Universitet.  Omdrejningspunktet for det konkrete samarbejde mellem Etac og Health er, at det dækker alle Aarhus Universitets kerneaktiviteter: vidensudveksling, talentudvikling, forskning og uddannelse, samt det som ligger inden for Etacs områder i forhold til virksomheden og i forhold til Etacs marked i social- og sundhedssektoren.


Som led i aftalen skal Etac således bl.a. deltage i et karriererådgivningspanel og et match-making arrangement. Desuden stiller virksomheden sig til rådighed med vejledning i forbindelse med relevante bachelor- og specialeopgaver fra studerende på Health. Derudover er det hensigten, at Etac skal hjælpe med at klæde kandidater bedre på til et fremtidigt arbejde, lige som virksomheden tilbyder samarbejde med ph.d. studerende, og muligheder for en erhvervs-ph.d. er i støbeskeen. Etac får fra Health adgang til relevant forskning bl.a. fra de bachelor og kandidat opgaver der bliver generet af studerende i Etac regi. Endvidere indgår i aftalen, at Health stiller gæstelærer / undervisere til rådighed til Etac seminarer.

Endelig er en af forventningerne til det nye samarbejde, at begge parter kan drage fordel af at skabe en vekselvirkning mellem problematikker, der opstår på virksomheden, og den forskningsbaserede ekspertise, man har på Health.

Fakta om Health, Aarhus Universitet:

Health er et af de fire fakulteter ved Aarhus Universitet og består af fem institutter. Fakultetet udbyder uddannelser inden for hele det sundhedsvidenskabelige felt, bl.a. læge, tandlæge, idræt og folkesundhedsvidenskab.
Aarhus Universitet, Health har mere end 30 års erfaring med formaliseret uddannelse af forskere, og Ph.d.-skolen på Health er med sine omkring 600 studerende en af Danmarks største forskeruddannelser.