logo:

Molift Service Tool, software

Software, der arbejder sammen med liften

Alle lifte fra Molift har en integreret, automatisk servicevarsling, der angiver, hvornår liften har brug for service. Det sikrer, at bruger og hjælper ved, at liften er sikker i forhold til gældende lovgivning og regler.

Sikrer korrekt service og vedligehold
Molift Service Tool udregner antallet af løft og giver et advarselssignal, når service er påkrævet. Med Molift Service Tool 4 kan en certificeret Molift-tekniker forbinde sig til og kommunikere med liften for at udføre service og teknisk fejlsøgning. Med softwaren er der også mulighed for at læse, kontrollere og justere nøgleparametre i liften såvel som læsning og print af servicehistorikken.

Registrer og analyser brug af lifte og løftemønster
Molift Service Tool 4 kan også anvendes til at hente data omkring brug af liften samt løftemønster. Når data kædes sammen med arbejdsskader blandt de ansatte, kan det være et nyttigt redskab for ledelsen i arbejdet med at reducere skader. Ydermere kan Molift Service Tool forbedre effektiviteten, eftersom den angiver, hvorvidt de typer lifte, der anvendes, er egnede til brugergruppen og deres behov.