Produktudvikling

Sustainability_banner1_850x325.jpg

At tage ansvar for vores påvirkning af miljøet begynder allerede ved produktudviklingen. Etac bestræber sig derfor på at anvende cirkulært produktdesign og udvikling gennem design og redesign af nye og eksisterende produkter. Vi arbejder også på markant øget brug af genbrugte eller certificerede biobaserede materialer i alle materialekategorier.

0 Green line -image

Forståelse af vores påvirkning

Etac har gennemført og fortsætter med at udføre undersøgelser for at forstå miljøpåvirkningen af vores produkter. Etac har f.eks. i samarbejde med det svenske Royal Institute of Technology gennemført en livscyklusvurdering (LCA) af et af vores mest solgte produkter, kørestolen Cross 5.

En livscyklusanalyse er en metode, der bruges til at evaluere miljøpåvirkningen af et produkt gennem hele dets livscyklus. Den omfatter udvinding og forarbejdning af råvarer, fremstilling, distribution, brug, genbrug og endelig bortskaffelse af produktet. Standarderne leveres af International Organization for Standardization (ISO) og bruges i ISO 14040 og 14044.

Product development -image
0 Green line -image
Product development -image(2)

Udforskning af nye materialer og teknikker

Etac undersøger løbende bæredygtige muligheder såsom biobaserede og genbrugsmaterialer til vores produkter. Flere undersøgelser og tests udføres for at evaluere materialevalg, produktionsteknikker og muligheder for genbrug.