Miljø

General banner_image 3_850x325.jpg

Som multinational producent og distributør bestræber vi os på at reducere vores miljøpåvirkning ved at bevare ressourcer, være mere energieffektive, optimere transport og reducere brugen af farlige kemikalier.

0 Green line -image

Reducering af miljøaftryk

Vi bestræber os på at minimere vores indvirkning på klimaændringer ved at reducere vores energiforbrug og sænke vores kulstofemission i forhold til vores indtægter. Vi har forpligtet os til at bruge vedvarende energi, når det er muligt. Vi tilstræber også løbende at vurdere vores miljøpåvirkning ved at implementere ISO 14001 på vores fabrikker og tager aktive skridt mod at reducere kulstofemissioner fra produktion, salg, forretningsrejser og transport for at påvirke miljøpåvirkningen af vores forsyningskæde.

Environment -image
0 Green line -image
Environment -image(2)

Fjernelse af skadelige og giftige stoffer

Etac arbejder på at fjerne skadelige og giftige stoffer i produkter og i arbejdsprocesser, og vi forventer, at alle leverandører følger RoHS1) og REACH2) og relevante love og krav. For at sikre, at Etac-produkter opfylder kravene, er leverandører forpligtet til at underskrive egenerklæringer, og faktablade for materialer kontrolleres.

Vi udfører også regelmæssigt opfølgende arbejde med spor af kemikalier i vores produkter, og alle produkter, hvor huden er i direkte kontakt med tekstilmaterialer, testes regelmæssigt for biokompatibilitet.

1) RoHS forkortet fra ’Restriction of Hazardous Substances’ (dansk: Begrænsning af farlige stoffer) har oprindelse i EU og begrænser brugen af specifikke farlige materialer, der findes i elektriske eller elektroniske produkter.

2) REACH – EU-regulering vedrørende farlige kemikalier.