Mål

General banner_image 5_850x325.jpg

Etac anvender anerkendte metoder til måling, analyse og rapportering af vores bæredygtighedspræstationer.

0 Green line -image
Miljømæssigt ansvar KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Reducering i energiforbrig Årligt energiforbrug 50 541 GJ 48 748 GJ 42 350 GJ 39 169 GJ
Reducering af drivhusgasser Årlig CO2 udledning 2 579 Tons 2 478 Tons 2 693 Tons 1 821 Tons
Minimering af flyrejser Årlige flyrejser pr. medarbejder 3.6 3.0 1.3 2.0
Bæredigtige produktionsfaciliteter Andel af ISO 14001 certificerede produktionsfaciliteter 20% 20% 20% 100%
 
Socialt ansvar KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Sikre "Code of Conduct" for leverandører Andel af auditerede leverandører over 2 år i "risikolande" 100% 100% 100% 100%
Fremme ligestilling Andel af kvinder blandt de 40 højeste stillinger 30% 25% 27% 40%
Sikkert arbejdsmiljø Arbejdsrelaterede ulykker 4 5 7 0
 
Cirkulær økonomi KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Fremme genbrug/genanvendelse af vores produkter Andel af salg af reservedele og tilbehør 22% 23% 23% 30%
 
Produktdesign & -udvikling KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2025
Øge andelen af genbrugt eller biobaseret/certificeret materiale i vores produkter Andel af genanvendt aluminium -  - 65% -
Andel af stål - - 69% -
Andel af genbrugt plastik 1% 1% 1% 20%
Andel af genbrugt textil 3% 4% 2% 20%
Anjdel af genanvendt indpakning 63% 65% 65% 100%