Mål

General banner_image 5_850x325.jpg

Etac anvender anerkendte metoder til måling, analyse og rapportering af vores bæredygtighedspræstationer.

0 Green line -image
Miljø & Klima KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2025
Reducering i energiforbrig Energiforbrug GJ i forhold til vareomkostninger i MSEK  54 GJ/MSEK 50 GJ/ MSEK 49 GJ/MSEK 44 GJ/MSEK 30% forbedring fra 2018
Forbedre emissionsintensiteten Kulstofemission i forhold til vareomkostninger i SEK 5,3 tons CO₂/MSEK 4,8 tons CO₂/MSEK 4,6 tons CO₂/MSEK 3,7 tons CO₂/MSEK 30% forbedring fra 2018
Reducering af drivhusgasser Årlig CO₂ udledning 2 629 tons 2 478 tons 2 693 tons 2 640 tons 1 821 tons (-30%)
Minimering af flyrejser Årlige flyrejser pr. medarbejder 3.6 3.0 1.3 1.0 2.0
Bæredygtige produktionsfaciliteter Andel af ISO 14001 certificerede produktionsfaciliteter 20% 20% 20% 40% 100%
 
Socialt ansvar KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2025
Sikre "Code of Conduct" for leverandører Andel af auditerede leverandører over 2 år i "risikolande" 100% 100% 100% 100% 100%
Fremme ligestilling Andel af kvinder blandt de 40 højeste stillinger 30% 25% 27% 27% 40%
Sikkert arbejdsmiljø Arbejdsrelaterede ulykker 4 5 7 8 0
 
Cirkulær økonomi KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021  Mål 2025
Fremme genbrug/genanvendelse af vores produkter Andel af salg af reservedele og tilbehør 22% 23% 23% 23% 30%
 
Produktdesign & -udvikling KPI Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021  Mål 2025
Øge andelen af genbrugt eller biobaseret/certificeret materiale i vores produkter Andel af genanvendt aluminium ved trykstøbning -  - - 100% 100%
Andel af genanvendt aluminium ved ekstrudering - - - 30% 30%
Andel af genanvendt stål - - - 60% 80%
Andel af genanvendt indpakning i forhold til total indkøbt tons  indpakning 63% 65% 65% 100% 100%
  Andel af genanvendt papindpakning total - - - 100% 100%