Leverandører

Sustainability_banner6_850x325.jpg

Etac samarbejder med leverandører og partnere rundt om i verden for at udvikle, producere og distribuere vores produkter. Vi arbejder for bæredygtighed i hele forsyningskæden gennem et adfærdskodeks for leverandører samt struktureret overvågning.

0 Green line -image

Adfærdskodeks for leverandører

Etacs adfærdskodeks for leverandører gælder for alle leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere, der leverer produkter eller tjenester til koncernen. Vores adfærdskodeks for leverandører er baseret på internationale standarder og dækker områder som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed, miljø og antikorruption.

0 Green line -image

Kontrol

Etac overvåger leverandørernes drift for at vurdere og sikre, at de overholder vores adfærdskodeks. Vores overvågningsprogram består af inspektioner (eller revisioner) på stedet og periodiske egenkontroller foretaget af leverandører af deres lokaler og deres underleverandører. Leverandøren skal til enhver tid acceptere både annoncerede og uanmeldte inspektioner.

Leverandøren skal give fysisk adgang til enhver kontrollant fra Etac eller anden auditør, der er udsendt af Etac. Denne forpligtelse indebærer uhindret adgang til alle faciliteter, dokumenter og boliger (hvor de er stillet til rådighed af leverandøren) samt til ansatte for fortrolige interviews. Hyppigheden og grundigheden af leverandørkontroller afhænger af og skal være passende for omfanget og betydningen af deres aktiviteter.