Forretningsetik

General banner_image 1_850x325.jpg

Etac er en global virksomhed med stærke etiske værdier, der understreger vigtigheden af at drive forretning, som skaber langsigtet værdi og tillid. Vi følger alle gældende love og regler og udfører alle vores aktiviteter efter høje standarder for virksomheders best practise, bl.a. for forretningsetik og antikorruption.

0 Green line -image

Adfærdskodeks

Etacs adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere i koncernen og er primært baseret på de ti principper i FN's Global Compact. Vores adfærdskodeks tjener til at beskytte menneskerettighederne og fremme rimelige ansættelsesforhold, sikre arbejdsforhold og ansvarlig håndtering af vores miljøpåvirkning samt at sikre høje etiske standarder.

Nultolerance over for korruption

Etac tror fast på markedsøkonomi og fair konkurrence på lige vilkår. Vi har nultolerance over for enhver form for bestikkelse, bedrageri, korruption eller handlinger, der ville give uretmæssige fordele.

0 Green line -image