Etac som arbejdsplads

General banner_image 22_850x325.jpg

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv. Derfor er en vigtig succesfaktor for os at engagere og udvikle vores medarbejdere. Etac stræber efter at være en sikker og tilfredsstillende arbejdsplads, hvor vi arbejder som et team og udnytter alles unikke kompetencer og viden. Sammen skaber vi muligheder!

0 Green line -image

Mangfoldighed og ikke-diskrimination

Etac tror på menneskers styrke og ønsker at skabe og fastholde en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. Lige muligheder gælder uanset køn, transkønnet identitet eller udtryk, etnicitet, religion eller anden tro, handicap, seksuel orientering og alder. Diskrimination i enhver form er uacceptabel.

Workplace -image
0 Green line -image
Health & safety -image

Sundhed og sikkerhed

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er en grundlæggende prioritet hos Etac. Vi respekterer alle internationalt anerkendte menneskerettigheder. Børnearbejde og moderne slaveri, herunder tvangsarbejde og menneskehandel, er strengt forbudt i vores virksomhed og i vores leverandørers drift. For at sikre at vores leverandører opfylder vores forventninger, laver vi kontroller og har et obligatorisk adfærdskodeks for leverandører. Læs mere om vores leverandører her.

Etac bestræber sig også på at minimere risikoen for arbejdsulykker med ambitionen om at have nul arbejdsrelaterede ulykker.